3η Ανακοίνωση 7ου Συνεδρίου Π.Ε.Β. | Έναρξη Εγγραφών & Υποβολής Εργασιών