7η Ανακοίνωση | Οι μαθητές ρωτούν τους βιοεπιστήμονες