8η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Προσέλευση – Εγγραφές – Παρακολούθηση