ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για όσους συνέδρους εγγραφούν μετά τις 30-11-2023

  • Μέλη Π.Ε.Β. (τακτικά οικονομικά τακτοποιημένα)30 €
  • Μη-μέλη Π.Ε.Β. (και μη οικονομικά τακτοποιημένα μέλη Π.Ε.Β.)50 €
  • Φοιτητές Μέλη Π.Ε.Β. (δόκιμα οικονομικά τακτοποιημένα)10 €
  • Φοιτητές Μη-μέλη Π.Ε.Β.20 €
  • ΜαθητέςΔΩΡΕΑΝ
Το κόστος εγγραφής για τους συνέδρους περιλαμβάνει:
  • Παρακολούθηση Συνεδρίου και όλων των εργασιών του
  • Βεβαίωση συμμετοχής, όπου στην οποία θα φαίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, αν η συμμετοχή του συνέδρου περιελάμβανε εισήγηση ή όχι
  • Δημοσίευση εκτεταμένης περίληψης της εργασίας στα πρακτικά του Συνεδρίου (ηλεκτρονικός τόμος με εξασφαλισμένο ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη)
  • Συνεδριακό υλικό
  • Συμμετοχή σε όλα τα διαλείμματα καφέ και γεύματα βάσει προγράμματος