ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη προεγγραφών & Υποβολής εργασιών

1 Σεπτεμβρίου 2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών

30 Οκτωβρίου 2023

Ενημέρωση αποδοχής /απόρριψης εργασιών

10 Νοεμβρίου 2023

Ανακοίνωση Τελικού Προγράμματος

25 Νοεμβρίου 2023

Καταληκτική ημερομηνία προεγγραφών

30 Νοεμβρίου 2023

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών

13 Δεκεμβρίου 2023, 18:00

Εργασίες Συνεδρίου

15 - 17 Δεκεμβρίου 2023