ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με τους στόχους του συνεδρίου, προτείνεται να παρουσιασθούν και συζητηθούν εισηγήσεις και, γενικότερα, επιστημονικές δραστηριότητες που σχετίζονται με μια σειρά από επιμέρους πεδία που συνδέονται με τη Βιολογία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Παραθέτουμε παρακάτω ενδεικτικά:
shallow focus photo of book page
 • Ιστορία και φιλοσοφία των βιολογικών επιστημών
 • Διδασκαλία και μάθηση στις βιολογικές επιστήμες
 • Αναλυτικά προγράμματα και εγχειρίδια βιολογικών επιστημών
 • Γραμματισμός στις βιολογικές επιστήμες
 • Βιολογικές επιστήμες και εκπαιδευτική πολιτική
 • Εκπαίδευση – επιμόρφωση στις βιολογικές επιστήμες
 • Άτυπες μορφές εκπαίδευσης στις βιολογικές επιστήμες
 • Η διδασκαλία των βιολογικών επιστημών στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο
 • Αξιολόγηση μαθητών στις βιολογικές επιστήμες
 • Εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση στις βιολογικές επιστήμες
 • Βιοηθική
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Αγωγή Υγείας
 • Σχολικές ερευνητικές εργασίες στις βιολογικές επιστήμες
 • Σχολικές καινοτόμες δράσεις & προγράμματα στις βιολογικές επιστήμες