ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τη βεβαίωση παρακολούθησης του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Π.Ε.Β. με τίτλο "Η Βιολογία στην εκπαίδευση".

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!