ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για δήλωση συμμετοχής σε workshop πρέπει πρώτα να συνδεθείτε με τα στοιχεία που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας, πατώντας στην επιλογή "ΕΙΣΟΔΟΣ".